HomeKnihovna

Knihovna

Archív

... letos 19. ročník Noci s Andersenem ... pátek 29. března od 18 hodin ... čarodějně pohádkový program ... čarodějně pohádková show s ČARODĚJNICÍ !!!  

SKIP ČR opět letos vyhlásil už jedenáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již

Právě jsme ukončili velkou čtenářskou soutěž Lovci perel. Od března 2018 do konce listopadu 2018 naši "lovci" sbírali perly za přečtené knihy. Zúčastnilo se celkem třináct našich čtenářů a máme

Malujeme Vánoce s oblíbeným dětským ilustrátorem Adolfem Dudkem. Dne 12. 12. 2018, v sále radnice, pro děti mateřských škol a základních škol. Těšíme se :-)

Pro všechny seniory, kteří se chtějí spřátelit s počítačem, jsme připravili cyklus lekcí počítačové gramotnosti. Přijďte si to vyzkoušet, těšíme se na Vás.

Málokdo ví, že to byli skauti, kdo před 100 lety v nově vznikající republice pomáhali roznášet důležité poštovní zásilky a tajné depeše. Skauti v kroji a s legitimací v ruce měli přístup na všechna

Ilustrátorská show Adolfa Dudka pro mateřské školy na radnici.