HomeKultura

Kultura

Archív

Jablunkovské centrum kultury a informací srdečně zve na koncert vokálního sboru Orpheus, který se uskuteční 22. 9. 2018 v 15.00 hodin v kostele Božího Těla. Vstupenky lze zakoupit v

Jablunkovské centrum kultury a informací srdečně zve na koncert pravoslavného sboru Orpheus, který se uskuteční 22. 9. 2018 v 15.00 hodin v kostele Božího Těla v Jablunkově. Vstupenky

Jablunkovské centrum kultury a informací srdečně zve na koncert Hany Blažíkové z cyklu Hudební výlety 2018. Koncert se uskuteční 14. 10. 2018 v 15.00 hodin v kostele Božího

Jablunkovské centrum kultury a informací pořádá závody na kolech pro děti z MŠ. 19. září 2018 v 15.00 hodin na dopravním hřišti u ZŠ Jablunkov. Akce je financována z rozpočtu

Jablunkovské centrum kultury a informací srdečně zve na tradiční sportovní akci "Rodinný turnaj v kopané", který se uskuteční 28. 9. 2018 od 8.30 hodin na hřišti TJ Spartak.

Unikátní památka z poloviny 19. století. Starý klášter byl vystavěn v letech 1850-1856 a původně sloužil jako nemocnice a zázemí pro konvent Alžbětinek, který se staral o nemocné. Potřeba

Více informací na http://www.blaf.cz/

Světové Muzeum a Knihovna Bible přibližuje Bibli a její poselství. K vidění jsou stovky zajímavých Biblí pro děti i dospělé v desítkách jazyků a nářečí. Návštěvníky zaujmou i mnohé