HomeKultura

Kultura

Archív

Jablunkovské centrum kultury a informací srdečně zve na koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu, který se uskuteční 29. 11. 2020 v 15.00 hodin, v kostele Božího Těla v

Jablunkovské centrum kultury a informací zve na výstavu fotografií AMERICKÉ NÁRODNÍ PARKY. Vernisáž výstavy se uskuteční 2. 11. 2020 od 17.00 hodin, v JACKi. Expozici lze shlédnout do

Unikátní památka z poloviny 19. století. Starý klášter byl vystavěn v letech 1850-1856 a původně sloužil jako nemocnice a zázemí pro konvent Alžbětinek, který se staral o nemocné. Potřeba

Více informací na http://www.blaf.cz/

Světové Muzeum a Knihovna Bible přibližuje Bibli a její poselství. K vidění jsou stovky zajímavých Biblí pro děti i dospělé v desítkách jazyků a nářečí. Návštěvníky zaujmou i mnohé