HomeProjekty z dotací

Projekty z dotací

Archív

Wspólna realizacja projektu przez gminę Wisłę i Jabłonków jest odpowiedzią na potrzebę podjęcia wspólnych działań promocyjnych atrakcji dziedzictwa miejscowości i regionu, a także pogranicza polsko-czeskiego, rozwinięcia dotychczasowej wspólnej

Akce financována v rámci neinvestiční individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2017, číslo smlouvy: 04809/2017/KKP, požadovaná výše dotace 98.000 Kč. V rámci dotace bude zajištěno pódium a

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo v roce 2017 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu: Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2017. Název projektu Zlatý

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo v roce 2017 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2017. 

Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR tradičně každý rok vyhlašuje projekt Česká knihovna. Je to projekt podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české

VJablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace v květnu 2016 společně s přeshraničním partnerem Wiślański centrum kultury (PL) předložilo žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieczyński, program INTERREG V-A

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která je určena pro  certifikovaná turistická informační centra. V roce 2016 informační centrum Jablunkov získalo v rámci dotačního titulu "Podpora turistických informačních center