HomeProjekty z dotací

Projekty z dotací

Archív

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo pro knihovnu dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 z programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven - ICEKNI. Program VISK byl

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo pro knihovnu dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 z Programu MK Knihovna 21. století – K 21: podpora práce s

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotační program: "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019", kód programu: RRC/02/2019, projekt: Podpora

Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace společně se slovenským partnerem Mestské kultúrno-športové stredisko v Kysuckém Novém Mestě, s polským partnerem Wiślańskie Centrum Kultury v Wiśle a polským

Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace společně se slovenským partnerem Mestské kultúrno-športové stredisko v Kysuckém Novém Mestě podali v únoru 2018 žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku