HomeProjekty z dotací

Projekty z dotací

Archív

Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace společně se slovenským partnerem Mestské kultúrno-športové stredisko v Kysuckém Novém Mestě, s polským partnerem Wiślańskie Centrum Kultury v Wiśle a polským

Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace společně se slovenským partnerem Mestské kultúrno-športové stredisko v Kysuckém Novém Mestě podali v únoru 2018 žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo na realizaci Vánočního jarmarku v roce 2018 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci dotačního programu: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2018, kód programu: PPA 2018. Výše neinvestiční dotace:

Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR vyhlásila v roce 2018 projekt ČESKÁ KNIHOVNA 2018. Je to projekt podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury,

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo v roce 2018 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2018".Celková