HomeProjekty z dotací

Projekty z dotací

Archív

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo pro knihovnu dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 z programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven – ICEKNI. Program VISK byl

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotační program: „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019, kód programu: PPA

Jablunkov – Wisła – společně dokážeme víc - Jablunkov – Wisła – razem możemy więcej Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace v roce 2019 společně s přeshraničním partnerem Wiślańskie Centrum Kultury (PL)

Projekt byl spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie a EFRR Programu INTERREG V-A Česká republika – Polská republika 2014 – 2020 v rámci Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo pro knihovnu dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 z programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven - ICEKNI. Program VISK byl