HomeProjekty z dotací

Projekty z dotací

Archív

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo pro knihovnu dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 z programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2022. Celková výše dotace

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na Projekt: Dovybavení společenské místnosti – klubovny v knihovně Jablunkovského centra kultury a informací, r. č.

Jablunkovské centrum kultury a informací. p.o. získalo dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na Projekt: Knihy nejen v knihovně! r. č. 20/005/19210/780/152/001817 Projekt je podpořen z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Jablunkovské centrum  kultury a informací získalo z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století grant ve výši 15