HomeProjekty z dotací

Projekty z dotací

Archív

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu: Podpora aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území  Moravskoslezského kraje na rok 2020. Celková výše

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020. Celková výše dotace činí: 120.000 Kč, vlastní zdroje: 30.000 Kč. Dotace bude použita

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo pro knihovnu dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 z programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven – ICEKNI. Program VISK byl

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotační program: „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2019, kód programu: PPA

Jablunkov – Wisła – společně dokážeme víc - Jablunkov – Wisła – razem możemy więcej Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace v roce 2019 společně s přeshraničním partnerem Wiślańskie Centrum Kultury (PL)