HomeProjekty z dotací

Projekty z dotací

Archív

Jablunkovský jarmark s hudbou v obrazech Jablunkovské centrum kultury a informací získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotační program: Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na

Projekt byl spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie a EFRR Programu INTERREG V-A Česká republika – Polská republika 2014 – 2020 v rámci Fondu Mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo pro knihovnu dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 z programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven - ICEKNI. Program VISK byl

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo pro knihovnu dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 z Programu MK Knihovna 21. století – K 21: podpora práce s

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dotační program: "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2019", kód programu: RRC/02/2019, projekt: Podpora