HomeProjekty z dotací

Projekty z dotací

Archív

Jablunkovské centrum  kultury a informací získalo z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury ČR v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století grant ve výši 15

Kysucké múzeum v Čadci a Jablunkovské centrum kultury a informací navázalo spolupráci díky které se připravuje projekt "Oživené tradíce bez hraníc" v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ 2014

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu: Podpora aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území  Moravskoslezského kraje na rok 2020. Celková výše

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2020. Celková výše dotace činí: 120.000 Kč, vlastní zdroje: 30.000 Kč. Dotace bude použita

Jablunkovské centrum kultury a informací získalo pro knihovnu dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 z programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven – ICEKNI. Program VISK byl