price list

Pololetní registrační poplatek:

Dospělí : 70 Kč

Mládež : 40 Kč

Nad 70 let zdarma

Jednorázová výpůjčka 20 Kč za jednu knihu

Bezplatný Internet.

Použití počítače:

15 min zdarma, za každou další započatou půlhodinu 10 Kč.

Poplatky za rešeršní a jiné informační služby:

Za zpracování rešerší v tištěné a digitální podobě

Základní poplatek při zadání rešerše 40 Kč

Za jeden vytvořený záznam českého pramene 3 Kč

Za jeden vytvořený záznam zahraničního pramene 6 Kč

Za jeden záznam vyhledaný v elektronických tuzemských databázích 1 Kč

Za jeden záznam vyhledaný v elektronických zahraničních databázích 2 Kč

Meziknihovní výpůjční služba (MVS) – knihovna zprostředkuje výpůjčku prostřednictvím MVS z jiné knihovny, čtenář hradí poštovné ve výši 60 – 100 Kč