Opłaty rejestracyjne na okres 6 miesięcy:

Dorośli 70 Kč

Dzieci  40 Kč

Osoby nad 70 lat bezpłatnie.

Wypożyczenie jednorazowe 20 Kč za jedną książkę.

Bezpłatny Internet.

Korzystanie z komputera:

15 minut bezpłatnie, każde zapoczęte pół godziny 10 Kč.

Opłaty za wykonanie zestawienia bibliograficznego:

Za wykonanie zestawienia w formie drukowanej i cyfrowej:

Opłaca podstawowa przy zadawaniu zestawienia 40 Kč

Jedna pozycja zestawienia źródło krajowe 3 Kč

Jedna pozycja zestawienia źródło zagraniczne 6 Kč

Jedna pozycja wyszukana w krajowych bazach danych elektronicznych 1 Kč

Jedna pozycja wyszukana w zagranicznych bazach danych elektronicznych 2 kč

Wypożyczenie międzybiblioteczne (WMB) – Biblioteka sprowadzi i udostępni wypożyczenie, jeżeli książka znajduje się w zasobach innej biblioteki, czytelnik pokrywa koszty sprowadzenia i odesłania książki oraz koszt korespondencji związanej z wypożyczeniem w wysokości 60 – 100 Kč.