HomeKulturaPamátky

Památky

Archív

Unikátní památka z poloviny 19. století. Starý klášter byl vystavěn v letech 1850-1856 a původně sloužil jako nemocnice a zázemí pro konvent Alžbětinek, který se staral o nemocné. Potřeba

Světové Muzeum a Knihovna Bible přibližuje Bibli a její poselství. K vidění jsou stovky zajímavých Biblí pro děti i dospělé v desítkách jazyků a nářečí. Návštěvníky zaujmou i mnohé

Kostel byl vybudován v 1605 roce, původně v renesančním, později přestaven v novogotickém stylu. V 16. století kostel ovládli luteráni. Později byl však stanoven katolickým kostelem a tak je tomu do dnes.

O založení původního kláštera s nemocnicí sester Alžbětinek na levém břehu řeky Olzy, pod kostelem Božího Těla, se zasloužil zdejší farář páter Vavřinec Piontek. Arcibiskup Jindřich Fȍrster potvrdil samostatnost

Od roku 1991 probíhá v Jablunkově misijní činnost představitelů řádu Františkánů z polských Katovic. Dovolení k založení tohoto řádu dostal František z Assisi od římského papeže, v roce 1209. Františkáne se řídí mottem

Kaple se nachází na kopci na hranici Jablunkova a Návsí – směr Bělá.

Kaple je umístěná u cesty na rozhraní Jablunkova a obce Mosty u Jablunkova.

Dům Izydora Kopeckého – Syn hrnčíře Václava Kopeckého. Izydor se vyučil hrnčířskému řemeslu u svého otce a vyrábět kachle na kamna se naučil ve firmě Hartmuth ve Vídni.

Kapli najdeme na staré kupecké cestě, která vede z Jablunkova přes lokalitu zvanou Vitališov.