Tipy na výlety

Archív

PROCHÁZKA JABLUNKOVEM Jablunkov je krásné město s mnoha historickými památkami, ale i s místy, která přímo vyzývají k procházce. Z výchozího bodu – Mariánské náměstí se můžete vydat různými směry a objevovat

Trojmezí se nachází v obci Hrčava v místě, kde se stýkají hranice třech zemí: Česka, Polska a Slovenska. V roce 1995 zde byly vztyčeny tři trojboké jehlanovité monolity z leštěné žuly, vysoké asi 215 cm. Monolity

Jedná se o největší komplex přirozeného jedlobukového lesa karpatského typu na území ČR. Najdeme zde mozaiku lesních porostů, menších lesních luk - tzv.polan, pramenisek a skalek. NPR Mionší je domovem asi 110 druhů

V Dolní Lomné můžete navštívit nově otevřené zážitkové centrum URSUS. V centru se můžete netradiční a zábavnou formou seznámit s životem v Beskydech, jejich krásami a zajímavostmi. Velkou atraktivitou je unikátní 3D model beskydských

Nejvýchodnější bod ČR najdete v obci Bukovec. Vede k němu stezka, dlouhá asi 500 m. Trasa vás provede příjemným prostředím a okrajem přírodní rezervace Bukovec - Olecky, která je tvořena  rašelinnými loukami

Pod Gírovou, vrchem obce Bukovec, se nacházejí „Čertovy mlýny“. Jedná se o skupinu skal s dnes už zasypanými jeskyněmi. Podle legend se zde skrývali zbojníci v době jánošíkovských, v jiném období sloužily skály čertům, kteří

Při staré obchodní cestě, která spojovala odedávna Slezsko se Slovenskem, na skalní ostrožně mezi Bystřicí a Jablunkovem se nacházela kdysi pevná tvrz zvaná „Bełko“ pojmenovaná po svém pánovi. Loupeživého rytíře Bełka však časem