HomeProjekty z dotacíWisla-Jablunkov – máme k sobě blízko

Wisla-Jablunkov – máme k sobě blízko

Wisla-Jablunkov – máme k sobě blízko

VJablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace v květnu 2016 společně s přeshraničním partnerem Wiślański centrum kultury (PL) předložilo žádost o dotaci z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieczyński, program INTERREG V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 na projekt typu „B“ s názvem: Wisła-Jablunkov – máme k sobě blízko. Jedná se o zrcadlový projekt, každý partner předkládá samostatnou projektovou žádost. V září roku 2016 byl projekt Euroregionálním řídícím výborem FMP Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński schválen k financování.
Reg. číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000241.

Partnerský projekt se chce zaměřit na spolupráci mezi dvěma institucemi, přičemž jedna z nich je nově zřízena. Dále bude, díky jednotlivým aktivitám projektu, zajištěna a zprostředkována spolupráce dalších institucí a spolků, které v obou partnerských městech působí. Hlavním cílem projektu je nastartovat intenzivní a dlouhodobou přeshraniční spolupráci a vytvořit nové příležitosti k bližšímu poznání se, výměně zkušeností a navázání nových vztahů a přátelství nejen mezi dvěma právními subjekty ale i spolky, soubory a obyvateli obou partnerských měst. Výstupem spolupráce bude vytvoření nových společných aktivit, propagačních nástrojů a zintenzivnění spolupráce, dále výměna zkušeností mezi oběma kulturními centry, které se podílejí na realizaci stejných aktivit jak ve Wisle, tak v Jablunkově. Cílem samotného projektu je rovněž vzbudit zájem u návštěvníků a seznámit je s tradičním řemeslem, lidovým uměním Wisly a Jablunkova.

Mezi aktivity projektu, které budou realizovány, patří:

  1. společné uspořádání vánočního jarmarku v Jablunkově,
  2. výstava Fotoklubu Pictorial Foto Beskyd ve Wisle,
  3. výstava Grupy Twórców Wiślanie v Jablunkově,
  4. společné uspořádání velikonočního jarmarku v Jablunkově,
  5. vydání publikace s piktoriálními fotografiemi Jablunkova a Wisly,
  6. vydání česko-polského propagačního materiálu s QR kódy,
  7. zhotovení nových webových stránek příspěvkové organizace.

Financování projektu:

Celkem: 18. 271,75 EUR, dotace 85 % z FMP: 15.530,98 EUR, vlastní vklad 15% 2.740,77 EUR.

 

Velikonoční jarmark 2017

 

Vánoční jarmark 2016

Bez komentáře

Zanechat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..