HomeWszystko o biblioteceHistoria i teraźniejszość

Historia i teraźniejszość

Historia Biblioteki

O początkach bibliotek publicznych w Jabłonkowie wspomina kronika miejscowa już  w 1945 roku.

Prawie w tym roku po raz pierwszy po latach lud cieszyński dostaje do rąk wartościowe książki czeskie i polskie.

Po wojnie, okresie wypalania jak książek czeskich tak i polskich, zostało z bogatych czeskich bibliotek w powiecie politycznym Czeskocieszyńskim tylko 4000 książek dla 86 000 obywatel, podczas gdy 25 500 woluminów zniszczono…

Aby znowu książki dotarły do wszystkich Bibliotek w powiecie, złożył ówczesny powiatowy inspektor edukacji    E. Vávrovský do wszystkich gmin podanie o przesłanie co najmniej 2 książek z każdej wioski do Bibliotek Cieszyńskich. Wkrótce tak uzyskał więcej niż 2 000 książek i kwotę finansową 17 400 Kč.

Książki czy finanse nie przychodziły tylko z gmin, właściwie z Bibliotek. Na przykład pani Dagmar Čápová z Kroměříže ofiarowała Jabłonkowu 660 książek ze spadku swojego męża Čápa z Telče.

Tak w roku 1950 czeska Biblioteka miała 1 650 woluminów, podczas gdy w 1960 roku to było już 2 940 woluminów książek w języku czeskim a 1 389 woluminów w języku polskim.

W 1961 roku Urząd Miejski zadecydował, że Biblioteki polska i czeska będą złączone. Biblioteka była z powodu braku miejsca przesunięta do celi byłego więzienia, z którym liczyło się w przyszłości jako z częścią Domu Kultury, który był do więzienia później dobudowany. W tym samym miejscu Biblioteka mieści się do dnia dzisiejszego.

Współczesność Biblioteki

Dnia 1 lutego 2016 roku rozpoczęła swoją działalność nowa organizacja budżetowa Miasta Jabłonków Jabłonkowskie Centrum Kultury i Informacji.

Częściami organizacji są: kino, centrum informacji a także Biblioteka. Głównym celem i przedmiotem działania jest koordynacja i rozwój kulturalnych, czy sportowych imprez miasta, wytworzenie atrakcyjnej oferty życia kulturalnego i społecznego, propagacja miasta i działania w dziedzinie turystyki.

Biblioteki służą obecnie jako centra społecznościowe, są miejscami kultury regionalnej, miejscami wzajemnego spotykania się i komunikacji międzyludzkiej. Biblioteki to instytucje kullturalne, działające na rzecz interesu publicznego. Biblioteki udostępniają zbiory oraz zapewniają obsługę biblioteczną i informacyjną.

Do podstawowych funkcji bibliotecznych poza gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem i o­chro­ną zbiorów bibliotecznych należą również działania leżące w sferze animacji kulturalno-oświatowej.