HomeVše o knihovněHistorie a současnost

Historie a současnost

Historie knihovny

O počátcích veřejných knihoven v Jablunkově se zdejší městská kronika zmiňuje od roku 1945. Právě v tomto roce se totiž dostaly do rukou těšínského lidu poprvé po letech hodnotné české a polské knihy.

Po válce, období pálení českých a polských knih, zbylo z bohatých českých knihoven v politickém okrese českotěšínském pouze 4 000 knih pro 86 000 obyvatel, zatímco 25 500 svazků bylo zničeno…

Aby se knihy znovu dostaly do všech knihoven v okrese, zaslal tehdejší okresní osvětový inspektor E. Vávrovský do všech obcí v bývalém protektorátu žádost o zaslání alespoň 2 knih z každé obce pro těšínské knihovny. Zakrátko takto získal přes 2 000 knih a peněžitou částku 17 400 Kčs.

Příspěvky ovšem neputovaly jen od obcí, potažmo knihoven. Například paní Dagmar Čápová z Kroměříže věnovala Jablunkovu 660 knih z odkazu svého zesnulého manžela Čápa z Telče.

Tak měla v roce 1950 česká knihovna 1 650 svazků, zatímco v roce 1960 to bylo už 2 940 svazků českých knih a 1 389 svazků polských.

V roce 1961 Městský národní výbor rozhodl, že česká a polská knihovna budou sloučeny. Knihovna byla pro nedostatek prostoru umístěna do kobek bývalé věznice, s níž se do budoucna počítalo jako se součástí kulturního domu, který byl k věznici přistavěn. V těchto prostorách knihovna sídlí dodnes.

 

Současnost knihovny

Dne 1. února 2016 zahájila svou činnost nová příspěvková organizace Města Jablunkov Jablunkovské centrum kultury a informací.

Organizaci tvoří kino, informační centrum, kultura a také knihovna. Hlavním cílem a předmětem činnosti je koordinace a rozvoj kulturního, sportovního dění ve městě, vytvoření atraktivní nabídky kulturního a společenského života, propagace města a působnost v oblasti cestovního ruchu.

Knihovny v současné době plní funkci komunitních center obcí, jsou místy regionální kultury, vzájemného setkávání i mezilidské komunikace. Knihovny poskytují veřejné kulturní služby, čímž plní veřejné úkoly a povinnosti. Poskytují veřejné knihovnické a informační služby.