Služby

Půjčování

Kdo je uživatel?

Ten, kdo nemá čtenářský průkaz. Je to uživatel služeb, které jsou určeny pro veřejnost, ale nemůže užívat služeb pro čtenáře.

Kdo je čtenář?

Čtenářem je ten, který se přihlásil do knihovny, zaplatil poplatek a obdržel čtenářský průkaz. Poté si smí půjčovat knihy a jiné dokumenty knihovny a využívat i dalších služeb knihovny pro veřejnost.

Jak se stát čtenářem?

Stačí se přihlásit u knihovnice. Potřebujete občanský průkaz (eventuálně souhlas rodičů v případě dítěte) a 70 Kč na pololetí na zaplacení poplatku, pro dětské čtenáře je to 40 Kč.

Povinnosti čtenáře

Čtenář zodpovídá za své výpůjčky! Bude-li zjištěna ztráta, je povinen zaplatit cenu knihy při nákupu a sankční poplatek. Čtenář také musí dbát, aby knihu vrátil nepoškozenou, popř. ve stejném stavu, v jakém ji obdržel.

Za nedodržení termínu vrácení vám bude účtován poplatek z prodlení či upomínka. Můžete si ale samozřejmě výpůjčky prodloužit (mailem, telefonicky, pomocí čtenářského konta nebo osobně).

Výpůjční doba

Řádná výpůjční doba pro knihy je 1 měsíc.

Prodloužit lze tehdy, pokud dokument nemá rezervován jiný uživatel, maximálně lze prodloužit celkem na 3 měsíce, v nejhorším případě je potřeba dokument donést znovu do knihovny a poté může být po dohodě půjčen znovu.

Prezenční, absenční, MVS……….. dělá vám už problém se ve všech těchto termínech vyznat?

Poradíme vám.

PREZENČNÍ VÝPŮJČKA

Znamená, že si dokument (kniha, časopis …), nemůžete odnést domů, studovat jej můžete jen přímo v knihovně na patřičném oddělení.

ABSENČNÍ VÝPŮJČKA

Znamená, že si dokument můžete odnést sebou, ale pozor, lhůty vrácení se mohou měnit.

MVS

Meziknihovní výpůjční služba, znamená, že pokud naše knihovna nemá ve svém fondu knihu, kterou potřebujete, je možno objednat si ji z knihovny, která ji má a nechat si ji doručit k nám. Tato služba sama o sobě je zdarma, hradí se pouze náklady na poštovné dle ceníku. Tuto službu nelze použít, pokud knihu máme ve fondu a je pouze půjčená.

REZERVACE

Je titul, který chcete půjčený? Stačí si jej zarezervovat. Jakmile předchozí čtenář knihu vrátí, zarezervujeme ji na vaše jméno a pošleme vám oznámení.

ČTENÁŘSKÉ KONTO

Slouží pro samostatnou údržbu vašich výpůjček, funguje po internetu a je pomocí něj možné vidět, jaké knihy máte právě půjčeny, termín vrácení, můžete i knihy (které ještě smíte) prodloužit, rezervovat si knihu i podívat se na výpis všech půjčených knih.

ON-LINE KATALOG

Máte doma internet? Tak to si můžete zjistit, zda máme požadovanou knihu nebo jestli je půjčená, přímo od vás z domova. Informace v katalogu jsou aktuální – v okamžik, kdy se kniha vrátí, se objeví informace i zde. U novějších knih najdete i náhledy obálky, a tak se vám bude kniha lépe hledat.

MDT

Mezinárodní desetinné třídění – číslo na hřbetu knih z naučné literatury, slouží k zařazení a lepšímu hledání konkrétní publikace v regále, kniha dostane své číslo podle co nejužšího popisu jejího tématu, například životopisům odpovídá číslo 929. Toto číselné řazení je stejné pro všechny knihovny v ČR i v jiných státech světa, které MDT používají, tzn., že stejná kniha by měla mít stejné číslo v různých knihovnách. Znak MDT (někdy se mu ne zcela správně říká signatura) najdete i u výpisu knihy v online katalogu a pod tímto číslem pak můžete hledat knihy v našem oddělení naučné literatury.

REŠERŠE

Rešeršní služba znamená, že knihovník vám poskytne seznam literatury na zadané téma, díky kterému budete vědět, které knihy můžete ke svému studiu použít a to nejen z vlastního fondu, ale ze všech dostupných knih. Knihovník vlastně zjistí, jaké knihy existují na dané (co nejužší) téma. Rešerši můžete potřebovat například při psaní diplomové práce, nemáte-li zadanou vlastní doporučenou literaturu. Tato služba je zpoplatněna podle ceníku.

REPROGRAFICKÉ SLUŽBY

Jedná se o kopírování (zpoplatněno dle ceníku) a skenování (kromě toho nabízíme také tisk jak z internetu, tak z vlastního zdroje, také zpoplatněno podle ceníku).